School Staffs

Teachers & Staffs (as of December 2019)

Department Class Name
Principal ISHIKAWA Haruo
Vice Principal TASHIRO Kiyomi
Kindergarten USAGI (Nenchu) SUGAYA Kumiko
KIRIN (Nenchu) SHIODA Keiko
KUMA (Nenchu) GRIFFIN Yukiko
RISU (Nenchu) YOSHII Fumiko
ASAGAO (Nencho) MARCHIORO Satomi
KIKU (Nencho) WELCOME Midori
TANPOPO (Nencho) MCDONALD Hiroko
HIMAWARI (Nencho) MATSUO Nobuko
MOMIJI (Nencho) HATTORI Michiko
Elementary 1-1 AMARA Hiroko
1-2 GOKITA Yuki
1-3 NISHIO Ai
1-4 MORO Naoe
1-5AOKI Akiko
2-1 GRAHAM-MASUDA Yoko
2-2 KAJITA Naoko
2-3 ASAHINA Reiko
2-4 ARAKI Izumi
2-5 NAKAJIMA Chieko
3-1 DONAGHUE Kumi
3-2 HORNBUCKLE Kazuko
3-3 HATAKEYAMA Yuko
4-1 KENNY Miho
4-2 KOYAMA Yuri
4-3 KRAMARCZYK Fujiko 
4-4  OKAMOTO Takako
5-1 YASUHARA Yoko
5-2 LANE Noriko
5-3 CARUSO Saori
6-1 KATAKURA Michiko
6-2 SATO Masakatsu
6-3 FEENEY Kyoko
Middle 7-1 SULLIVAN Ritsuko
7-2 MOCHIDA Hiromi
8-1 FURUKAWA Naoko
8-2 TAKADA Kyoko
9-1 MUTO Shunta
9-2 FROTTEN Hitomi
High 10 MOCHIDA Yoshiyuki
11 HIROMOTO Hideki
Japanese as a Second Language 1 FUSE Toshiko
2 MORIWAKA Minako
3 WIENCUS Miki
4 TAKEICHI Eiko
5 TAMAKI Mayumi
Staff Chief Administrative Officer TAKAHASHI Hiromi
Administrative
Assistant
SATO Yuka
Administrative
Assistant
YAMAGUCHI Keiko
System Support CORAM Akiko


Board of Directors (as of April 2019)

COX Arisa Chairman, Legal Director
CONNOLLY Tomoko  Vice Chairman
OWENS MihoVice Chairman
LEE Sachi Treasurer
TAKAHASHI Hiromi  Secretary, Chief Administrative Officer
ISHIKAWA Haruo Principal
TASHIRO Kiyomi Vice Principal
 KAWAKAMI Naoki 
GOMI Robin PTA President, Security Director, IT Director
SHINOHARA Ayumi 
DODD-NOBLE Keiko PTA Vice President
HAGIYA YokoH.R. Director
HAMAMATSU Norio
BAIRD NOMURA Saeko
HORI Chiori Library Director
MORIGUCHI Kenichi Advisor (JAGB President)
 
YAMADA Motoichiro
Advisor (Consulate-General of Japan in Boston)


Representatives (as of April 2019)

Chairperson of the Board of Directors COX Arisa
Principal ISHIKAWA Haruo
Vice Principal TASHIRO Kiyomi
Chairperson of the PTA GOMI Robin