School Staffs

Teachers & Staffs (as of April 2021)

Department Class Name
Principal SUGIYAMA Tadahiko
Vice Principal HISAMOTO Mitsuo
Kindergarten USAGI (Nenchu) SUGAYA Kumiko
RISU (Nenchu) YOSHII Fumiko
ASAGAO (Nencho) MARCHIORO Satomi
TANPOPO (Nencho) MCDONALD Hiroko
HIMAWARI (Nencho) MATSUO Nobuko
MOMIJI (Nencho) GRIFFIN Yukiko
Elementary 1-1 AMARA Hiroko
1-2 ITAGAKI Ikuko
1-3 SHIKICHI Yuki
1-4 GOKITA Yuki
2-1 GRAHAM-MASUDA Yoko
2-2 NAKAI Maki
2-3 ASAHINA Reiko
2-4 AOKI Akiko
3-1 DONAGHUE Kumi
3-2 HORNBUCKLE Kazuko
3-3 HATAKEYAMA Yuko
3-4 OKAMOTO Takako
4-1 KENNY Miho
4-2 KOYAMA Yuri
4-3 KRAMARCZYK Fujiko
4-4 COTE Yasue
5-1 YASUHARA Yoko
5-2 LANE Noriko
5-3 HASEGAWA Keiko
6-1 KATAKURA Michiko
6-2 SATO Masakatsu
6-3 FEENEY Kyoko
Middle 7-1 NAKAJIMA Chieko
7-2 CARUSO Saori
7-3 NISHIO Ai
8-1 INOUE Chieko
8-2 TAKADA Kyoko
9-1 MUTO Shunta
9-2 FROTTEN Hitomi
High 10 MOCHIDA Yoshiyuki
11 HIROMOTO Hideki
Japanese as a Second Language 1 FUSE Toshiko
2 MORIWAKA Minako
3 WIENCUS Miki
4 TAKEICHI Eiko
5 TAMAKI Mayumi
Staff Chief Administrative Officer TAKAHASHI Hiromi
Administrative Assistant SATO Yuka
Administrative Assistant YAMAGUCHI Keiko
System Support CORAM Akiko
Library System Support WIRSCH Anton


Board of Directors (as of April 2021)

COX Arisa Chairman, Legal Director
CONNOLLY Tomoko  Vice-Chairman
OWENS Miho Vice-Chairman
LEE Sachi Treasurer
SUGIYAMA Tadahiko Principal
HISAMOTO Mitsuo Vice Principal
OCHI Yoko
KAWAKAMI Naoki  
GOULD Ayano  
GOMI Robin PTA President, Security Director, IT Director
SHINOHARA Ayumi  
DODD-NOBLE Keiko PTA Vice President
HAGIYA Yoko
HAMAMATSU Norio H.R. Director

Library Director
TAKAHASHI Hiromi Secretary, Chief Administrative Officer
MORIGUCHI Kenichi Advisor (JAGB President)
YAMAMOTO Masaru Advisor (Consulate-General of Japan in Boston)


Representatives (as of April 2021)

Chairperson of the Board of Directors COX Arisa
Principal SUGIYAMA Tadahiko
Vice Principal HISAMOTO Mitsuo
Chairperson of the PTA GOMI Robin