School Staffs

Teachers & Staffs (as of April 2021)

Department Class Name
Principal SUGIYAMA Tadahiko
Vice Principal HISAMOTO Mitsuo
Kindergarten USAGI (Nenchu) SUGAYA Kumiko
KIRIN (Nenchu) SHIODA Keiko
KUMA (Nenchu) WELCOME Midori
RISU (Nenchu) YOSHII Fumiko
ASAGAO (Nencho) MARCHIORO Satomi
KIKU (Nencho) MCDONALD Hiroko
TANPOPO (Nencho) MCDONALD Hiroko
HIMAWARI (Nencho) MATSUO Nobuko
MOMIJI (Nencho) GRIFFIN Yukiko
Elementary 1-1 AMARA Hiroko
1-2 ITAGAKI Ikuko
1-3 NISHIO Ai
1-4 GOKITA Yuki
1-5SHIKICHI Yuki
2-1 GRAHAM-MASUDA Yoko
2-2 KAJITA Naoko
2-3 ASAHINA Reiko
2-4 AOKI Akiko
2-5 NAKAI Maki
3-1 DONAGHUE Kumi
3-2 HORNBUCKLE Kazuko
3-3 HATAKEYAMA Yuko
3-4OKAMOTO Takako
4-1 KENNY Miho
4-2 KOYAMA Yuri
4-3 KRAMARCZYK Fujiko 
5-1 YASUHARA Yoko
5-2 LANE Noriko
5-3 CARUSO Saori
5-4HASEGAWA Keiko
6-1 KATAKURA Michiko
6-2 SATO Masakatsu
6-3 FEENEY Kyoko
Middle 7-1 NAKAJIMA Chieko
7-2 MORO Naoe
8-1 FURUKAWA Naoko
8-2 TAKADA Kyoko
9-1 MUTO Shunta
9-2 FROTTEN Hitomi
High 10 MOCHIDA Yoshiyuki
11 HIROMOTO Hideki
Japanese as a Second Language 1 FUSE Toshiko
2 MORIWAKA Minako
3 WIENCUS Miki
4 TAKEICHI Eiko
5 TAMAKI Mayumi
Staff Chief Administrative Officer TAKAHASHI Hiromi
Administrative
Assistant
SATO Yuka
Administrative 
Assistant
YAMAGUCHI Keiko
System Support CORAM Akiko
Library System Support WIRSCH Anton


Board of Directors (as of January 2021)

COX Arisa Chairman, Legal Director
CONNOLLY Tomoko  Vice-Chairman
OWENS MihoVice-Chairman
LEE Sachi Treasurer
SUGIYAMA Tadahiko Principal
HISAMOTO Mitsuo Vice Principal
 YOKO OCHI
 KAWAKAMI Naoki 
AYANO GOULD 
GOMI Robin PTA President, Security Director, IT Director
SHINOHARA Ayumi 
DODD-NOBLE Keiko PTA Vice President
HAGIYA Yoko
HAMAMATSU NorioH.R. Director
BAIRD NOMURA Saeko

Library Director
TAKAHASHI HiromiSecretary, Chief Administrative Officer
MORIGUCHI Kenichi Advisor (JAGB President)
 YAMANITI MasaruAdvisor (Consulate-General of Japan in Boston)


Representatives (as of April 2020)

Chairperson of the Board of Directors COX Arisa
Principal SUGIYAMA Tadahiko
Vice Principal HISAMOTO Mitsuo
Chairperson of the PTA GOMI Robin